a a a

Tallinna avaandmed

Teema Kirjeldus Vormingud Uuendamise kuupäev Lingid
Teenuste kirjeldused - ühistransport ja liiklus Ühistranspordi ja liikluse valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=18
Tänavate sulgemised täna ja edaspidi Väljastatud tänavasulgemiste load koos asukohtadega XML,KML täna
https://opinfo.tallinn.ee/objektid/xml/183ac3aa

https://opinfo.tallinn.ee/objektid/kml/183ac3aa
Teenuste kirjeldused - turism Turismi valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=27
Ühistranspordivahendite asukohad reaalajas Transpordivahendi tüüp,liini number, laius-ja pikkuskraad, kiirus, silt, sõiduki number. Andmeid uuendatakse iga 5 sekundi tagant TXT, CSV täna
http://transport.tallinn.ee/gps.txt
Teenuste kirjeldused - tervishoid Tervishoiu valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=26
Teenuste kirjeldused - tehnovõrgud Tehnovõrkude valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=25
Teenuste kirjeldused - teed ja tänavad Teede ja tänavate valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=24
Tallinn arvudes Tallinna statistika aastaraamatud "Tallinn arvudes", mis sisaldavad andmeid Tallinna rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta PDF,XLS 09.01.2015
10.01.2018
http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes
Täna toimuvad teehoiutööd Tallinna kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemise infosüsteemis registreeritud teehoiu jm tööd koos asukohtadega XML,KML täna
https://opinfo.tallinn.ee/objektid/xml/f2325e11

https://opinfo.tallinn.ee/objektid/kml/f2325e11
Ühistranspordi info Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi peatuste numbrid ja nimekiri, asukohad ja sõiduplaanid GTFS, ZIP täna
http://transport.tallinn.ee/data/gtfs.zip
Ühistranspordi peatused ja marsruudid Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi peatuste ja igast peatusest väljuvate marsruutide info. XML täna
http://transport.tallinn.ee/data/stops.xml
Tallinna eelarve Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019, Tallinna linna eelarved 2015, 2016, 2017, 2018 PDF,XLSX 11.06.2015
10.01.2018
http://www.tallinn.ee/eelarve
Tallinna teenused Tallinna avalike teenuste kataloog XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed
Linnaosade trükikaardid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Geomaatika teenistuse kartograafid on valmistanud 2015 aastal linnosade kaardid. Need on allolevates suurustes ja mõõtkavades ning siit lehelt digitaalselt pdf-ina allalaetavad (failid on suuremahulised). Failide kasutamisel palume kindlasti viidata autorile Tallinna Linnaplaneerimise Amet. PDF 01.09.2015
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaosade-truk ikaardid
Services Tallinn Public Service Database. Tallinna teenuste kataloog inglise keeles XML täna
http://www.tallinn.ee/eng/teenused?action=avaand med
Teenuste kirjeldused - sport Spordi valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=23
Teenuste kirjeldused - sotsiaalhoolekanne Sotsiaalhoolekande valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=22
Tallinna planeeringute register (TPR) Planeeringute andmed XML täna
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Masinliides
Teenuste kirjeldused - perekond ja rahvastik Perekonna ja rahvastiku valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=21
Teenuste kirjeldused - noorsootöö Noorsootöö valdkonna teenuste kirjeldused XML täna
http://www.tallinn.ee/teenused?action=avaandmed& valdkond_id=20

Kõik õigused kaitstud © 2018 Tallinn